העמותה למען הקשיש בחולון 

 

העמותה למען הקשיש בחולון היא עמותה ציבורית ללא כוונות רווח, הפועלת
למען פיתוח והפעלה של שירותים קהילתיים לרווחת קשישי העיר ולמען הבאת
נושא הזקנה למודעות ציבורית בקהילה.

בעמותה חברים מתנדבים מכל שכבות הציבור, בעלי מודעות ורצון לתרום לזולת
ומעוניינים לפעול למען שיפור איכות חייהם של הקשישים בקהילה.

העמותה היא גוף משפטי עצמאי הפועל על פי חוק העמותות והיא נעזרת בתרומות,
(אישור מוסד ציבורי לענייני תרומות).

מאז הקמתה פיתחה העמותה מיגון פרוייקטים ושירותים למען קשישי העיר.
העמותה מפעילה מרכז יום לקשיש, שעל פעילותו ניתן ללמוד בפרק המיועד לכך.
העמותה מפעילה קהילה תומכת בכל שכונות העיר, בשיתוף אגף הרווחה, באמצעות חברה מקצועית.

העמותה לוקחת חלק חשוב מאוד באירועים למען הקשישים בעיר בשיתוף עם השרות
לקשיש של אגף הרווחה בעירית חולון.

מטרותיה של העמותה למען הקשיש בחולון הן קיום, פיתוח וניהול שירותים קהילתיים לקשישים.
 
כדי לקיים מטרות אלה דרוש כח אדם מיומן בעל מוטיבציה, המוכן להגדיש מזמנו למען הזולת. חברי העמותה כולם מתנדבים המוכנים ועושים למען האוכלוסייה המבוגרת.
 
פעם או פעמיים בשנה מתכנסים כל חברי העמותה לאסיפה כללית, לקבלת עדכון על הפעילות של העמותה, לאישור המאזן השנתי והתקציב השנתי.
 
הועד המנהל נבחר כל שלוש שנים.
 חברי העמותה בעלי תפקידים:
אבינועם זמירלי    -  יו"ר העמותה
משה קרת           -  גזבר העמותה וממונה על קהילה תומכת
אלי אוחנה          -   חבר הנהלה
חיים קריספי       -   חבר הנהלה
יהודה סקובץ'      -   יו"ר ועדת בקורת
זאב קליינמן        -  חבר בעמותה
גדי נווה              -  חבר בעמותה

      

                                           

 

 

 

 


ארועים