העמותה למען הקשיש הוקמה בחולון בתאריך 30 ביוני 1982 על ידי עוזיאל שלו ז"ל.

העמותה נרשמה כעמותה מספר  580032779 אצל רשם העמותות.

מטרותיה העיקריות, כפי שנרשם בתעודת הרישום, "קיום, פיתוח וניהול שירותים קהילתיים לקשישים ומתן סיוע, חומרי ואחר, למועדונים לקשישים ולפנסיונרים".

 

היום במאה העשרים ואחת מטרות העמותה הן:

 

תכנון, הקמה, פיתוח, הרחבה וניהול שירותים למען הקשישים של חולון.

הקמת מוסדות ומסגרות בהם יינתנו שירותים לקשישים.

איתור קשישים הזקוקים לשירותים,

דאגה לרווחתם של הקשישים ולשיפור השירותים הניתנים להם,

החדרת מודעות המוסדות השונים והציבור הרחב לצורכי הקשישים.

 

סמכויות העמותה:

 

להתקשר בהתחייבות מכל סוג שהוא למען קיום מטרות העמותה.

להקדיש את כל הכנסות העמותה לשם קידום מטרותיה.

לפקח ולהפעיל את כל המוסדות השייכים לעמותה.

לגייס כספים להרחבת הפעילות למען הקשישים בעיר חולון.

העמותה למען הקשיש בחולון, מנוהלת ומופעלת על ידי מתנדבים בלבד.
לעמותה נבחר ועד מנהל בין חמישה חברים, כל שלוש שנים
.

 

 

מייסד העמותה ויושב ראש ראשון מר עוזיאל שלו ז"ל.

 

יושבי ראש העמותה מיום היווסדה:

 

מר עוזיאל שלו ז"ל,
מר קוגל ז"ל,
ד"ר מוריס פישר ז"ל
מר ניסן שאלתיאל,
מר אליהו אוחנה,

מר אבינועם זמירלי. 

ארועים