מתנדבים המוכנים להקדיש מזמנם למען האוכלוסיה המבוגרת בחולון,

הפעילות הנדרשת לדוגמא:
הדרכה בסיסית על מחשבים,
התקשרות לבתי הקשישים לשיחה קצרה, הרצאות וכד'..


מתנדבים המוכנים להקדיש מזמנם למען האוכלוסיה המבוגרת בחולון,

הפעילות הנדרשת לדוגמא:
הדרכה בסיסית על מחשבים,
התקשרות לבתי הקשישים לשיחה קצרה, גינון וכד'..