top of page
IMG_7287.JPG

העמותה למען הקשיש חולון

העמותה למען הקשיש בחולון הנה עמותה ציבורית ללא  מטרות רווח הפועלת למען פיתוח והפעלה של שירותים קהילתיים לרווחת קשישי העיר ולמען הבאת נושא הזקנה למודעות ציבורית בקהילה.
העמותה הוקמה ב - 30.6.1982 על ידי מר עוזיאל שלו ז"ל.
בעמותה חברים מתנדבים מכל שכבות הציבור, בעלי מודעות ורצון לתרום לזולת ומעוניינים לפעול למען שיפור איכות חייהם של האזרחים הותיקים בקהילה.
בפיתוח השירותים השונים העמותה פועלת בשיתוף עם משרד הרווחה, השירות לאזרח הוותיק באגף לשירותים חברתיים, עיריית חולון, אשל ג'וינט ועוד.
לעמותה קשרי קהילה רבים עם בתי ספר, קופות חולים, חברות סיעוד, ומתנדבים, אשר משתלבים בשירותי העמותה השונים.


 

חברי הנהלת העמותה -

יו"ר - משה קרת

גזבר - גדי נוה

יו"ר ועדת ביקורת - דוד פרלמוטר

מזכירה - מירי אורלי קופר

חברי עמותה - אבינועם זמירלי, חיים קריספי, אלי אוחנה, זאב קליינמן

שירותי העמותה

עדלאידע 2 א.jpg

שיתופי פעולה קהילתיים

אנו בעמותה למען הקשיש בחולון מאמינים בעבודה בשיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה, שכן כולנו עובדים בשכונה, בעיר, ולכולנו יכולת לתרום

זה לזה. גם הקשישים, למרות גילם, יכולים לתת, לתרום לדורות השונים, להיות יצרניים ומועילים לחברה.

אנו מקיימים מגוון פעולות המשתפות את הגנים, בתי הספר והתיכונים בעיר. תלמידים מגיעים למרכזי היום בחגים, מקיימים טקסים לימי זיכרון, מקיימים שיח בינדורי, תורמים יחד לחיילים בודדים, למחלקות בבית חולים וולפסון, ועורכים ימי שיא כגון עדלאידע וקבלת שבת משותפים.

גמלאים 6.JPG

"גמלאים במבט צעיר"

המרכז לדמנציה.jpg

המרכז לקשיש הדמנטי ומשפחתו

מגוון של פעילויות, המופעלות בעזרתם של מתנדבים, שהם עצמם גימלאים, לטובת בני גילם.

כיום מתקיימות מיידי פעם מסיבות ריקודים תחת השם - "מסיבה ללא סיבה". המסיבות מתקיימות במרכז לאזרחים ותיקים ברחוב אלחריזי 17 / המעפילים 64.

כמו כן מתקיים חוג ספרדית בימי שני בבוקר, וחוג לשימוש בטלפון החכם בימי ראשון בצהרים. גם אלו מתקיימים ברחוב אלחריזי 17.

פרטים על הפעילויות ניתן למצוא בדף הפייסבוק - "גמלאים במבט צעיר".

במסגרת הפרויקט נפגשים אחת לשבוע הקשיש הדמנטי ובן משפחה המטפל בו. המפגש מתקיים אחר הצהרים והינו מפגש חווייתי.

הפרויקט משותף לעמותה למען הקשיש בחולון ולשירות לאזרח הוותיק באגף לשירותים חברתיים, ולעירית חולון.

המפגשים מתקיימים בימי רביעי, משעה 16:00 עד 19:00 במרכז לאזרחים ותיקים, ברחוב אלחריזי 17 חולון.

המפגש כולל פעילות גופנית משותפת,  זמר לשירה ולריקודים.

לפרטים - עו"ס איריס פורת -

03-5025662

irisp@holon.muni.il

bottom of page